Kodex

Zodpovědnost a kvalita
Vyjednávání je dovednost a vyjednavači pracují tak, aby se sami sobě nebáli podívat do očí. Nepoužívají k vlastní propagaci klamavé či zavádějící informace a neslibují nesplnitelné.
Profesionalita
Důkladná příprava, pečlivě připravená strategie a taktika vedou k vytyčenému cíli. Vyjednávání není bitva. Každé jednání by mělo dopadnout tak, aby si příště obě protistrany opět chtěly sednout ke společnému stolu. 

Etický kodex Asociace vyjednavačů

Jako Asociace vyjednavačů jsme odhodlání udržovat a podporovat vynikající praxi ve vyjednávání, a proto jsme vytvořili profesní etický kodex. Nastavuje očekávání osvědčených postupů a podporuje rozvoj špičkové kvality vyjednávání. Chceme se totiž držet vysokých standardů, které jsou založeny na našich hodnotách.

1. Zodpovědnost a čestnost
Členové Asociace vyjednavačů vykonávají svou práci v souladu s právním řádem a se zodpovědností vůči klientovi, společnosti i sobě. Důsledně plní uzavřené smlouvy, ujednání a závazky. Neobhajují a nekryjí chování, které je v rozporu s přijatými zásadami.

2. Práce na dobrém jménu oboru
Členové Asociace vyjednavačů vytváří takové prostředí, které ukazuje profesionální vyjednávání v dobrém světle. Nepoužívají k vlastní propagaci klamavé či zavádějící informace a neslibují nesplnitelné.

3. Kvalita činnosti
Vyjednavači pracují tak, aby se sami sobě nebáli podívat do očí. V případě nenadálého zveřejnění záznamu z jednání se vyjednavači nemusí stydět před kolegy či veřejností.

4. Mlčenlivost
Zachování diskrétnosti ve svých závazcích a respektování rozhodnutí učiněných za zavřenými dveřmi je základní pravidlo, které vyjednavači nikdy neporušují.

5. Transparentnost
Své klienty a kolegy vyjednavači pravdivě informují o podmínkách, za jakých vyjednávání poskytují, a vždy podávají všechny relevantní informace.

6. Profesionální přístup
Důkladná příprava, pečlivě připravená strategie a taktika vedou k vytyčenému cíli. Každý vyjednavač se vydává touto cestou a zodpovědně míří k dohodě. 

7. Jednání s protistranou
Vyjednávání není bitva. Každé jednání by mělo dopadnout tak, aby si příště obě protistrany opět chtěly sednout ke společnému stolu. Vyjednavači sahají po takových metodách, kterými by byli ochotní nechat pracovat i druhou stranu. 

8. Odbornost

Prohlubování znalostí a schopností je pro členy Asociace vyjednavačů klíčová. K vlastní činnosti zachovávají kritický postoj, jsou otevření diskuzi.

9. Spolupráce
Členové Asociace vyjednavačů zachovávají profesní loajalitu. Jsou otevření spolupráci, vzájemnému vzdělávání a konstruktivní kritiku vynášejí ve vhodný čas na vhodném místě.

 10. Řešení stížností
Stížnosti na porušení Etického kodexu Asociace vyjednavačů řeší etická komise. Etickou komisi Asociace vyjednavačů jmenuje Rada Asociace vyjednavačů.